Αντισεισμική Μελέτη Κτιρίου από Σκυρόδεμα

Οι κανονισμοί που απαιτούνται για την ορθή αντισεισμική μελέτη ενός κτιρίου από σκυρόδεμα είναι:

  • Ευρωκώδικας 1 (Δράσεις στους φορείς – Κανονισμός φορτίσεων)
  • Ευρωκώδικας 2 (Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα)
  • Ευρωκώδικας 7 (Γεωτεχνικός σχεδιασμός)
  • Ευρωκώδικας 8 (Αντισεισμικός Σχεδιασμός)