Αντισεισμική Μελέτη Μεταλλικού Κτιρίου

Το τεχνικό γραφείο εξειδικεύεται στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό και προσφέρει βέλτιστο οικονομικό σχεδιασμό, σε συνδυασμό με την άριστη αντισεισμική επάρκεια του κτιρίου. Οι κανονισμοί που απαιτούνται για την ορθή αντισεισμική μελέτη ενός μεταλλικού κτιρίου είναι:

  • Ευρωκώδικας 1 (Δράσεις στους φορείς – Κανονισμός φορτίσεων)
  • Ευρωκώδικας 2 (Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα)
  • Ευρωκώδικας 3 (Σχεδιασμός φορέων από Χάλυβα)
  • Ευρωκώδικας 4 (Σχεδιασμός σύμμικτων φορέων από Χάλυβα και Σκυρόδεμα)
  • Ευρωκώδικας 7 (Γεωτεχνικός σχεδιασμός)
  • Ευρωκώδικας 8 (Αντισεισμικός Σχεδιασμός)