Η κάθε κατασκευή μελετάται ανεξάρτητα, εισάγοντας τις προσωπικές επιδιώξεις του ιδιόκτητη σε συνδυασμό με την αρμονική συνύπαρξη του κτιρίου στο περιβάλλον με απώτερο σκοπό την ανάδειξη της αισθητικής (σε συνδυασμό με την οικονομική μελέτη).

Αντισεισμική Μελέτη Μεταλλικού Κτιρίου
Το τεχνικό γραφείο εξειδικεύεται στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό και προσφέρει βέλτιστο οικονομικό σχεδιασμό, σε συνδυασμό με την άριστη αντισεισμική επάρκεια του κτιρίου. Οι κανονισμοί που απαιτούνται για την ορθή αντισεισμική μελέτη ενός μεταλλικού κτιρίου είναι:

 • Ευρωκώδικας 1 (Δράσεις στους φορείς – Κανονισμός φορτίσεων)
 • Ευρωκώδικας 2 (Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα)
 • Ευρωκώδικας 3 (Σχεδιασμός φορέων από Χάλυβα)
 • Ευρωκώδικας 4 (Σχεδιασμός σύμμικτων φορέων από Χάλυβα και Σκυρόδεμα)
 • Ευρωκώδικας 7 (Γεωτεχνικός σχεδιασμός)
 • Ευρωκώδικας 8 (Αντισεισμικός Σχεδιασμός)Αντισεισμική Μελέτη Κτιρίου από Σκυρόδεμα
Οι κανονισμοί που απαιτούνται για την ορθή αντισεισμική μελέτη ενός κτιρίου από σκυρόδεμα είναι:

 • Ευρωκώδικας 1 (Δράσεις στους φορείς – Κανονισμός φορτίσεων)
 • Ευρωκώδικας 2 (Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα)
 • Ευρωκώδικας 7 (Γεωτεχνικός σχεδιασμός)
 • Ευρωκώδικας 8 (Αντισεισμικός Σχεδιασμός)Αντισεισμική Μελέτη Κτιρίου από Ξύλο ή Πέτρα
Οι κανονισμοί που απαιτούνται για την ορθή αντισεισμική μελέτη ενός κτιρίου από ξύλο ή πέτρα είναι:

 • Ευρωκώδικας 1 (Δράσεις στους φορείς – Κανονισμός φορτίσεων)
 • Ευρωκώδικας 2 (Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα – θεμελίωση)
 • Ευρωκώδικας 5 (Σχεδιασμός Ξύλινων φορέων)
 • Ευρωκώδικας 6 (Σχεδιασμός φορέων από φέρουσα τοιχοποιία)
 • Ευρωκώδικας 7 (Γεωτεχνικός σχεδιασμός)
 • Ευρωκώδικας 8 (Αντισεισμικός Σχεδιασμός)