Αναλαμβάνουμε την ρύθμιση των αυθαίρετων κατασκευών και την υπαγωγή τους στον Ν4178/2013 με ταχύτητα και σε ανταγωνιστικές τιμές. Στην ρύθμιση περιλαμβάνονται:

  • Τοπογραφικό διάγραμμα.
  • Αποτύπωση κτιρίου σε κάτοψη, όψη και τομή.
  • Έγγραφο οριστικής υπαγωγής στον Ν4178/2013.
  • Βεβαίωση μηχανικού για κάθε χρήση.
  • Σε κτίρια με χρήση πλην κατοικίας, πραγματοποιείται και στατικός έλεγχος του κτιρίου.